Льготы ветеранам органов внутренних дел украины

ЗАКОН УКРАЇНИПро статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист

(назва із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 24.06.2004 р. N 1889-IV)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 21 грудня 2000 року N 2171-III,
 від 5 квітня 2001 року N 2373-III,
 від 3 квітня 2003 року N 662-IV,
 від 15 червня 2004 року N 1763-IV,
від 24 червня 2004 року N 1889-IV,
 від 16 грудня 2004 року N 2255-IV,
 від 23 лютого 2006 року N 3475-IV,
 від 28 грудня 2007 року N 107-VI
(зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
 діють по 31 грудня 2008 року,
зміни, внесені пунктом 82 розділу II Закону України
від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
від 19 березня 2009 року N 1180-VI,
 від 14 квітня 2009 року N 1249-VI,
від 14 квітня 2009 року N 1254-VI,
від 16 квітня 2009 року N 1276-VI,
 від 8 липня 2010 року N 2457-VI,
 від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
 від 4 липня 2013 року N 406-VII,
від 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
від 12 квітня 2016 року N 1080-VIII,
від 17 січня 2017 року N 1812-VIII,
від 19 червня 2018 року N 2462-VIII

Положенням статті 5 цього Закону дано офіційне тлумачення
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 27 лютого 2003 року N 4-рп/2003)

(У назві та тексті Закону посилання «ветерани військової служби», «ветеран військової служби» замінено посиланнями «ветерани військової служби і ветерани органів внутрішніх справ», «ветеран військової служби і ветеран органів внутрішніх справ» згідно із Законом України від 5 квітня 2001 року N 2373-III)

(У тексті Закону слова «ветеран військової служби і ветеран органів внутрішніх справ» у всіх відмінках і числах замінено словами «ветеран військової служби, ветеран органів внутрішніх справ і ветеран державної пожежної охорони» у відповідному відмінку і числі, а слова «в органах внутрішніх справ» замінено словами «в органах внутрішніх справ і державній пожежній охороні» згідно із Законом України від 24 червня 2004 року N 1889-IV)

(У тексті Закону слова «і ветеран державної пожежної охорони» у всіх відмінках і числах замінено словами «ветеран державної пожежної охорони, ветеран Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» у відповідному відмінку і числі; слова «служба в органах внутрішніх справ і державної пожежної охорони» у всіх відмінках замінено словами «служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України» у відповідному відмінку згідно із Законом України від 23 лютого 2006 року N 3475-IV)

(У тексті Закону після слів «ветеран державної пожежної охорони» в усіх відмінках і числах доповнено словами «ветеран служби цивільного захисту» у відповідному відмінку і числі, а слова «державній пожежній охороні» замінено словами «державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту» згідно із Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI, зміни, внесені підпунктом 5 пункту 82 розділу II Закону України від 28 грудня 2007 року N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008)

(У тексті Закону після слів «ветеран державної пожежної охорони» в усіх відмінках і числах доповнено словами «ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України» у відповідному відмінку і числі, а після слів «державній пожежній охороні» — словами «Державній кримінально-виконавчій службі України» згідно із Законом України від 14 квітня 2009 року N 1254-VI)

(Текст цього Закону після слів «ветеран органів внутрішніх справ» у всіх відмінках і числах доповнено словами «ветеран податкової міліції» у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 14 квітня 2009 року N 1249-VI)

(У тексті Закону слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику» замінено словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» згідно із Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII)

(Назву та текст Закону після слів «ветеран органів внутрішніх справ» у всіх відмінках і числах доповнено словами «ветеран Національної поліції» у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 23 грудня 2015 року N 901-VIII)

Цей Закон встановлює статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, визначає основні засади державної політики щодо соціального захисту громадян, звільнених з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національної поліції, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, та членів їх сімей, визначає гарантії, які забезпечують їм гідне життя, активну діяльність, шану та повагу в суспільстві.

(преамбула із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.04.2001 р. N 2373-III,
 у редакції Закону України від 24.06.2004 р. N 1889-IV,
 із змінами, внесеними згідно із Законами
 України від 16.12.2004 р. N 2255-IV,
від 23.12.2015 р. N 901-VIII)

Розділ I
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Основні засади державної політики щодо ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Державна політика стосовно ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснюється в рамках обов’язкових цільових державних і місцевих програм соціального захисту ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, спрямованих на забезпечення реалізації гарантій та пільг, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їх сімей.

Реалізація обов’язкових цільових державних і місцевих програм соціального захисту ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування з використанням засобів масової інформації здійснюють пропаганду важливості бездоганної військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національної поліції, податковій міліції, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, значення державних нагород за ратні подвиги та видатні заслуги у захисті Вітчизни, державного суверенітету, зміцненні обороноздатності та безпеки України, охороні конституційних прав громадян, за мужність і героїзм у боротьбі із злочинністю, у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, за сумлінне і віддане служіння Українському народу.

(частина третя статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 14.04.2009 р. N 1249-VI,
від 23.12.2015 р. N 901-VIII)

Відповідальність за реалізацію державної політики стосовно ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

(стаття 1 в редакції Закону
 України від 16.12.2004 р. N 2255-IV)

Стаття 2. Законодавство України про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Законодавство України про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів України, що регулюють суспільні відносини у сфері соціального захисту громадян.

Стаття 3. Гарантії прав та соціального захисту ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їх сімей

(назва статті 3 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 16.12.2004 р. N 2255-IV)

Держава гарантує кожному ветерану військової служби, ветерану органів внутрішніх справ, ветерану Національної поліції, ветерану податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України рівні з іншими громадянами можливості в економічній, соціальній, політичній сферах щодо задоволення різноманітних життєвих потреб, а також подає різні види допомоги шляхом:

реалізації права на працю відповідно до рівня професійної підготовки та цільових програм соціальної адаптації;

створення умов для підтримки та поліпшення здоров’я з метою забезпечення активного довголіття;

надання пільг, компенсацій та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності та заслуженого відпочинку;

реалізації цільових програм поліпшення житлових умов;

організації соціально-побутового обслуговування;

пенсійного забезпечення відповідно до законодавства.

(статтю 3 доповнено новою частиною першою
 згідно із Законом України від 16.12.2004 р. N 2255-IV,
 у зв’язку з цим частини першу і другу вважати
 відповідно частинами другою і третьою)

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їх сімей нарівні з іншими громадянами користуються всіма соціально-економічними правами і свободами, закріпленими Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України.

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України при наявності у них підстав, визначених законодавством України, визнаються також ветеранами війни та ветеранами праці.

Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо соціального захисту ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їх сімей

Забезпечення виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їх сімей покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

(стаття 4 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 21.12.2000 р. N 2171-III,
 від 05.04.2001 р. N 2373-III,
від 03.04.2003 р. N 662-IV,
 в редакції Закону України
 від 16.12.2004 р. N 2255-IV)

Стаття 41. Сфера дії цього Закону

Дія цього Закону поширюється на громадян України, які віднесені до категорій ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до цього Закону і які постійно проживають на території України.

Права та пільги, зазначені у статті 6 цього Закону, можуть надаватися іноземцям та особам без громадянства, які віднесені до категорій ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і які на законних підставах перебувають на території України відповідно до порядку та умов, визначених міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

(частина друга статті 41 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

(Закон доповнено статтею 41 згідно із
 Законом України від 16.12.2004 р. N 2255-IV)

Розділ II
ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СТАТУСУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ВЕТЕРАНІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, ВЕТЕРАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, ВЕТЕРАНІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ, ВЕТЕРАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ, ВЕТЕРАНІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, ВЕТЕРАНІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ВЕТЕРАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 
Стаття 5. Особи, які визнаються ветеранами військової служби, ветеранами органів внутрішніх справ, ветеранами Національної поліції, ветеранами податкової міліції, ветеранами державної пожежної охорони, ветеранами Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранами служби цивільного захисту, ветеранами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Ветеранами військової служби, ветеранами органів внутрішніх справ, ветеранами Національної поліції, ветеранами податкової міліції, ветеранами державної пожежної охорони, ветеранами Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранами служби цивільного захисту, ветеранами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України визнаються громадяни України:

1) які бездоганно прослужили на військовій службі, в органах внутрішніх справ, Національній поліції, податковій міліції, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з яких не менше 20 років становить вислуга у календарному обчисленні) і звільнені в запас або у відставку відповідно до законодавства України або колишнього Союзу РСР чи держав СНД; 

(пункт 1 статті 5 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(пункт 1 статті 5 у редакції Закону
 України від 19.03.2009 р. N 1180-VI,
 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 14.04.2009 р. N 1249-VI,
від 23.12.2015 р. N 901-VIII)

2) особи з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби, служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, чи при виконанні службових обов’язків по охороні громадського порядку, боротьбі із злочинністю та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

(пункт 2 статті 5 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 24.06.2004 р. N 1889-IV,
у редакції Закону України
 від 12.04.2016 р. N 1080-VIII,
із змінами, внесеними згідно із Законом
 України від 19.06.2018 р. N 2462-VIII)

3) особи з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, податковій міліції, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, і які мають вислугу військової служби і служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 20 років і більше;

(пункт 3 статті 5 із змінами, внесеними згідно
 із Законами України від 14.04.2009 р. N 1249-VI,
від 23.12.2015 р. N 901-VIII,
від 19.06.2018 р. N 2462-VIII)

4) військові пенсіонери, нагороджені медаллю «Ветеран Збройних Сил СРСР» за законодавством колишнього Союзу РСР;

(стаття 5 у редакції Закону України
 від 05.04.2001 р. N 2373-III)

5) які бездоганно прослужили на військовій службі 20 і більше років у календарному або 25 та більше років у пільговому обчисленні і звільнені з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України.

(статтю 5 доповнено пунктом 5 згідно із
Законом України від 15.06.2004 р. N 1763-IV)

Стаття 6. Соціальний захист ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їх сімей

Ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам Національної поліції, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України надаються такі пільги:

1) безоплатне користування закладами охорони здоров’я Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань;

(пункт 1 частини першої статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 23.02.2006 р. N 3475-IV,
 від 14.04.2009 р. N 1249-VI,
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

2) першочергове безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

(пункт 2 статті 6 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.04.2001 р. N 2373-III)

3) першочергове медичне обстеження, диспансеризація та госпіталізація;

4) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безоплатне забезпечення протезами та протезно-ортопедичними виробами;

5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам Національної поліції, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членам їх сімей з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України;

(пункт 5 частини першої статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 23.02.2006 р. N 3475-IV,
 у редакції Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(пункт 5 частини першої статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 14.04.2009 р. N 1249-VI,
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

6) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги), користування квартирним телефоном ветеранами військової служби, ветеранами органів внутрішніх справ, ветеранами Національної поліції, ветеранами податкової міліції, ветеранами державної пожежної охорони, ветеранами Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранами служби цивільного захисту, ветеранами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членами їх сімей, які проживають разом з ними, в жилих будинках усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством, або 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

(пункт 6 статті 6 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.04.2001 р. N 2373-III)

7) першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Позачергово забезпечуються житлом ветерани військової служби, які при звільненні з військової служби здали державним органам займане ними у військових містечках жиле приміщення та не були забезпечені іншим жилим приміщенням для постійного проживання та яким виповнилося 60 і більше років, а також сім’ям померлих ветеранів;

(пункт 7 статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 03.04.2003 р. N 662-IV,
 від 23.02.2006 р. N 3475-IV,
 від 05.04.2001 р. N 2373-III,
 у редакції Закону України
 від 28.12.2007 р. N 107-VI)

8) право на безоплатне отримання у власність займаного ними та членами їх сімей житла незалежно від розміру його загальної площі в будинках державного житлового фонду;

9) безоплатний проїзд і перевезення багажу ними та членами їх сімей при переїзді до вибраного місця проживання після звільнення з військової служби в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України та міжнародними договорами України;

(пункт 9 статті 6 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 16.04.2009 р. N 1276-VI)

10) безоплатний проїзд (туди і назад) у межах України один раз на рік залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського потягу або водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку;

(пункт 10 статті 6 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.04.2001 р. N 2373-III)

11) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах України;

(статтю 6 доповнено новим пунктом 11 згідно із
 Законом України від 05.04.2001 р. N 2373-III,
у зв’язку з цим пункти 11 — 14
 вважати відповідно пунктами 12 — 15,
пункт 11 статті 6 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 17.01.2017 р. N 1812-VIII)

12) право на першочергове придбання квитків на всі види транспорту;

13) використання чергової відпустки за місцем роботи у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до 14 календарних днів на рік;

14) право на щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві, в установі чи організації;

15) право переважного залишення на роботі, на яку вони були зараховані вперше після звільнення з військової служби, при скороченні чисельності або штату працівників; 

16) переважне право на вступ до гаражних, садово-городніх, житлових та інших кооперативів.

(статтю 6 доповнено пунктом 16 згідно із
 Законом України від 05.04.2001 р. N 2373-III)

Стаття 7. Реалізація права на пільги ветеранами військової служби, ветеранами органів внутрішніх справ, ветеранами Національної поліції, ветеранами податкової міліції, ветеранами державної пожежної охорони, ветеранами Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранами служби цивільного захисту, ветеранами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членами їх сімей

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їх сімей поряд з пільгами, передбаченими цим Законом, користуються пільгами, встановленими для них іншими нормативно-правовими актами.

У разі, коли право на одну і ту саму пільгу передбачено різними нормативно-правовими актами, ця пільга надається по одному із них за вибором ветерана військової служби, ветерана органів внутрішніх справ, ветерана Національної поліції, ветерана податкової міліції, ветерана державної пожежної охорони, ветерана Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерана служби цивільного захисту, ветерана Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їх сімей, які перебувають на їх утриманні, користуються пільгами, передбаченими пунктами 6 — 9 статті 6 цього Закону.

Пільги, передбачені пунктами 6 та 11 статті 6 цього Закону, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(статтю 7 доповнено новою частиною четвертою
 згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI,
 у зв’язку з цим частини четверту — п’яту
 вважати відповідно частинами п’ятою і шостою)

У разі смерті ветерана військової служби, ветерана органів внутрішніх справ, ветерана Національної поліції, ветерана податкової міліції, ветерана державної пожежної охорони, ветерана Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерана служби цивільного захисту, ветерана Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України його сім’ї або особі, яка здійснює поховання, подається допомога у проведенні похорону і в день їх звернення виплачується грошова допомога на поховання в розмірі тримісячної пенсії померлого (загиблого), але не менше п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Зазначена допомога здійснюється військовими комісаріатами та іншими відповідними органами за місцем проживання ветерана військової служби, ветерана органів внутрішніх справ, ветерана Національної поліції, ветерана податкової міліції, ветерана державної пожежної охорони, ветерана Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерана служби цивільного захисту, ветерана Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на соціальний захист населення, що виділяються в розпорядження відповідних центральних органів виконавчої влади та військових формувань.

Центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, військові комісаріати зобов’язані надавати ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам Національної поліції, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України безоплатно юридичну допомогу з питань, що стосуються реалізації прав, визначених цим Законом.

(статтю 7 доповнено частиною шостою згідно із
 Законом України від 05.04.2001 р. N 2373-III)

Стаття 8. Позбавлення права на пільги

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їх сімей позбавляються права на пільги на період відбування ветераном військової служби, ветераном органів внутрішніх справ, ветераном Національної поліції, ветераном податкової міліції, ветераном державної пожежної охорони, ветераном Державної кримінально-виконавчої служби України, ветераном служби цивільного захисту, ветераном Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України призначеного судом покарання у вигляді позбавлення волі.

Розділ III
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 9. Фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією цього Закону

Витрати, пов’язані з реалізацією цього Закону, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, коштів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та інших джерел, не заборонених законодавством.

(стаття 9 у редакції Закону
 України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(стаття 9 у редакції Закону
 України від 08.07.2010 р. N 2457-VI)

Стаття 10. Посвідчення та нагрудні знаки ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам Національної поліції, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України вручаються посвідчення та нагрудні знаки.

Зразки посвідчень, нагрудних знаків та порядок їх виготовлення і вручення визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Громадські організації ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України згідно з законодавством України можуть створювати громадські організації, діяльність яких регулюється Законом України «Про об’єднання громадян».

Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Особи, винні у порушенні законодавства про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

Стаття 13. Порядок введення в дію Закону

1. Цей Закон набирає чинності з дня введення в дію Закону України «Про Державний бюджет України на 1999 рік».

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України в місячний термін після введення в дію цього Закону:

подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
24 березня 1998 року 
N 203/98-ВР

search.ligazakon.ua

льготы ветеранам органов внутренних дел украиныЛьготы ветеранам воинской службы, также распространяются на: ветеранов органов внутренних дел, ветеранов налоговой милиции, ветеранов государственной пожарной охраны, ветеранов Государственной уголовно-исполнительной службы, ветеранов службы гражданской защиты, ветеранов Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Статус ветеранов воинской службы и других перечисленных служб

Ветеранами воинской службы и других перечисленных служб, признаются граждане Украины которые:

1) безупречно прослужили 25 и более лет в календарном или 30 и более лет в льготном исчислении (из которых не менее 20 лет составляет выслуга в календарном исчислении) и уволенные в запас или в отставку в соответствии с законодательством Украины или бывшего Союза ССР или государств СНГ;

2) инвалиды I и II группы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с выполнением служебных обязанностей или вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы;

3) военные пенсионеры, награжденные медалью «Ветеран Вооруженных Сил СССР «по законодательству бывшего СССР;

4) безупречно прослужили на военной службе 20 и более лет в календарном или 25 и более лет в льготном исчислении и уволенные с военной службы в связи с реформированием Вооруженных Сил Украины.

Льготы ветеранам воинской службы и других перечисленных служб

Ветеранам воинской службы и других перечисленных служб предоставляются следующие льготы:

1) бесплатное пользование учреждениями здравоохранения, относящимися к ведомствам, где они несли службу;

2) первоочередное бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей;

3) первоочередное медицинское обследование, диспансеризация и госпитализация;

4) первоочередное бесплатное зубопротезирование, бесплатное обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями;

5) преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением в ведомственных санаториях ветеранам и членам их семей с льготной оплатой стоимости путевок;

6) 50-процентная скидка платы за пользование жильем и платы за коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическая, тепловая энергия и другие услуги), пользование квартирным телефоном ветеранам и членами их семей, проживающих вместе с ними, в жилых домах всех форм собственности, или 50-процентная скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в домах, не имеющих центрального отопления;

7) первоочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Внеочередно обеспечиваются жильем ветераны воинской службы, которые при увольнении со службы, сдали государственным органам занимаемое ими в военных городках жилое помещение, и не были обеспечены другим жилым помещением для постоянного проживания, и которым исполнилось 60 и более лет, а также семьи умерших ветеранов;

8) право на бесплатное получение в собственность занимаемого ими и членами их семей жилья независимо от размера его общей площади в домах государственного жилищного фонда;

9) бесплатный проезд и провоз багажа ими и членами их семей при переезде к избранному месту жительства после увольнения с воинской службы;

10) бесплатный проезд (туда и обратно) в пределах Украины один раз в год железнодорожным транспортом, в купейном вагоне поезда или водным или автомобильным транспортом междугородного сообщения для лечения и отдыха в санаториях и домах отдыха;

11) бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением такси), автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов в пределах Украины;

12) право на первоочередное приобретение билетов на все виды транспорта;

13) использование очередного отпуска по месту работы в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до 14 календарных дней в год;

14) право на ежегодный отпуск полной продолжительности до наступления шестимесячного срока непрерывной работы в первый год работы на данном предприятии, в учреждении или организации;

15) право преимущественного оставления на работе, на которую они были оформлены впервые после увольнения с военной службы, при сокращении численности или штата работников;

16) преимущественное право на вступление в гаражные, садово-огородные, жилые и другие кооперативы.

Льготы, предусмотренные пунктами 6 и 11, предоставляются при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу.

Ветераны и члены их семей лишаются права на льготы на период отбывания ветераном назначенного судом наказания в виде лишения свободы.

Льготы для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной в 2015 – 2016 гг.

Участники войны. Льготы участникам войны, в Украине 2015 – 2016 г.г.

Инвалиды войны. Льготы инвалидам войны в Украине 2015 – 2016 г.г.

Льготы для чернобыльцев в 2015-2016 годах

job-sbu.org

В настоящий момент проблемы социальной защиты ветеранов МВД, ветеранов государственной пожарной охраны, ветеранов службы гражданской защиты, ветеранами Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины регулируются Законом Украины «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел и других лиц и их социальной защите» №203/98-ВР от 24.03.1998 г.

Согласно положениям этого Закона, выше указанным категориям граждан  предоставляется значительная часть льгот в сфере здравоохранения, а именно: бесплатное обслуживание в медучреждениях МВД Украины, первоочередное медицинское обследование, диспансеризация и госпитализация. Также предоставляется право на первоочередное бесплатное приобретение лекарств по рецепту, зубопротезирование и обеспечение протезно-ортопедическими изделиями. Кроме этого, указанные лица и члены их семей имеют право на приобретение путевок в санатории МВД, СБУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других центральных органов исполнительной власти и военных формирований Украины по льготной цене в размере и порядке  определенном Кабинетом министров Украины.

Кроме того, приказом МВД Украины №803 от 21.09.2005 г. утвержден порядок оплаты санитарно-курортного лечения и отдыха в МВД Украины.

В сфере коммунальных услуг ветеранам МВД Украины предоставляется 50%-ная скидка при оплате квартплаты, коммунальных услуг и пользовании домашним телефоном. Также эта категория имеет право на бесплатное получение в собственность занимаемого ими и членами их семьи жилья в домах государственного жилого фонда. Если существует необходимость улучшения жилищных условий, ветераны МВД имеют первоочередное право на обеспечение жильем.

Ряд льгот предоставляется в сфере транспортного обслуживания: бесплатный проезд в городском транспорте, бесплатное пользование транспортом пригородного сообщения, а также право на первоочередное приобретение билетов на все виды транспорта. Один раз в год ветераны МВД имеют право на бесплатный проезд транспортом междугороднего сообщения для лечения и отдыха в санаториях и домах отдыха.

Ветераны МВД имеют право брать отпуск по месту работу в удобное для них время, брать дополнительный отпуск без сохранения зарплаты, а также у них есть право на отпуск до наступления шестимесячной беспрерывной работы в первый год трудоустройства.
Исчерпывающий перечень льгот, предоставляемых ветеранам МВД, содержится в ст. 6 Закона Украины «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел и других лиц и их социальной защите».

Кроме этого, ветераны МВД могут быть признаны ветеранами войны и ветеранами труда при наличии у них оснований, указанных в Законах Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» и «Об основных положениях социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине». В этих же законах указаны льготы по данным категориям лиц.

 С уважением,

Адвокат Сигнаевский А.О.

P.S. Понравилась статья? Оставьте комментарий, поделитесь ею в социальной сети, кликнув на ее иконку.

sovetnik.biz.ua

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

от 24 марта 1998 года №203/98-ВР

О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и других лиц и их социальной защите

(В редакции Законов Украины от 21.12.2000 г. №2171-III, 05.04.2001 г. №2373-III, 03.04.2003 г. №662-IV, 15.06.2004 г. №1763-IV, 24.06.2004 г. №1889-IV, 16.12.2004 г. №2255-IV, 23.02.2006 г. №3475-IV, 28.12.2007 г. №107-VI, 19.03.2009 г. №1180-VI, 14.04.2009 г. №1254-VI, 14.04.2009 г. №1249-VI, 16.04.2009 г. №1276-VI, 08.07.2010 г. №2457-VI, 16.10.2012 г. №5462-VI, 04.07.2013 г. №406-VII, 23.12.2015 г. №901-VIII, 12.04.2016 г. №1080-VIII, 17.01.2017 г. №1812-VIII, 19.06.2018 г. №2462-VIII)

Настоящий Закон устанавливает статус ветеранов военной службы, ветеранов Национальной полиции, ветеранов налоговой милиции и ветеранов государственной пожарной охраны, ветеранов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветеранов службы гражданской защиты, ветеранов Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины определяет основные принципы государственной политики по социальной защите граждан, уволенных с военной службы, службы в Национальной полиции, государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, органах и подразделениях гражданской защиты, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины и членов их семей, определяет гарантии, обеспечивающие им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Основные принципы государственной политики в отношении ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции, ветеранов налоговой милиции и ветеранов государственной пожарной охраны, ветеранов

Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветеранов службы гражданской защиты, ветеранов Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

base.spinform.ru

3 года ago

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *